O mnie

„Fotografia jest najprostszą rzeczą na świecie, ale jest bardzo skomplikowana, żeby naprawdę działała”

/Martin Parr/

Nazywam się Magdalena Kluczny. Jestem fotografem.

Poprzez wszystkie lata pracy i rozwoju uświadomiłam sobie, że aparat jest jedynie narzędziem w rękach artysty, środkiem wykorzystywanym do zobrazowania wizji. I zgodzę się z cytowanym wyżej Martinem Parr’em, iż z pozoru łatwa czynność uwieczniania obrazu poprzez naciśnięcie spustu migawki, by była naprawdę dobrą, wymaga ‚czegoś więcej’ niż dobrego sprzętu.

I dlatego tu jestem. Pomogę Ci urzeczywistnić i uwiecznić Twoją wizję. Marki, produktu, przestrzeni, eventu. Jestem otwarta, konkretna, potrafię słuchać. Zanim zawodowo zajęłam się fotografią byłam przedsiębiorcą. To ułatwi nam znalezienie wspólnego języka i określenie celów.

Oprócz fotografii komercyjnej realizuję własne projekty artystyczne, które skutkują udziałem w wystawach, festiwalach fotograficznych i nominacjami w konkursach. Lubię las, podróże i zieloną herbatę.

Zapraszam do współpracy!

 

‚Photography is the simplest thing in the world, but it is incredibly complicated to make it really work’

/ Martin Parr /

My name is Magdalena Kluczny. I’m a photographer.

For all my years of work and development I have realized that the camera is only a tool in artists hands used to visualize the vision. I agree with Martin Parr, cited above, that the seemingly easy act of capturing the image by pressing the shutter button to be really good requires ‚something more’ than good equipment.


And that’s why I’m here. I will help you realize and capture your vision. Of Brand, product, space, event. I am open and reliable person. I can listen. Before I took up photography professionally, I managed my own business. This will help us find a common language and set goals.

Feel free to contact me!

Instagram Carousel

Here you will find the latest shots from my Instagram feed.